Ngày 04.10: Lễ thánh Phanxicô Assisi, tác giả của lời Kinh Hoà Bình


Ngày 04.10: Lễ thánh Phanxicô Assisi, tác giả của lời Kinh Hoà Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo