Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR – Ngày thứ I “Đức Maria mẫu gương Thánh Thiện cho Giêrađô” (13/10/2018)Ngày thứ I “Đức Maria mẫu gương Thánh Thiện cho Giêrađô” Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR – Tinh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 13/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes