THÁNH ĐAMINH BÙI VĂN ÚY - Thầy giảng (1812-1839)


THÁNH ĐAMINH BÙI VĂN ÚY - Thầy giảng (1812-1839) " Cha tôi không trốn ,xin các quan đừng đánh người .Hãy đánh tôi "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes