THÁNH EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU - Linh mục (1756-1798)THÁNH EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU Linh mục ( 1756-1798) "Thưa không tôi là đạo trưởng .Tôi thà chết chứ không bỏ việc giảng đạo "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes