Thánh lễ An Táng Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR - 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10/10/2018


Thánh lễ An Táng Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR - 06g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 10/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes