Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - bổn mạng xứ truyền giáo - bài giảng Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT



Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu - bổn mạng xứ truyền giáo - bài giảng Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes