Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 11/10/2018


Tiếp Kiến Chung với Đức Thánh Cha, thứ Tư ngày 10 tháng 10, 2018. 2- Ki-tô hữu và chủ chăn đừng sợ để mình bị bẩn tay. 3- Đức Giáo Hoàng và các Nghị Phụ gặp gỡ 7000 người trẻ. 4- Cuộc họp báo ngày thứ năm của Thượng Hội Đồng: lạm dụng tình dục và vai trò phụ nữ. 5- Đức Giáo Hoàng chào thăm phái đoàn Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả. 6- Thông cáo của Tòa Thánh về vụ Đức Tổng Giám Mục McCarrick, Hoa Kỳ. 7- Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi xóa bỏ nghèo đói. 8- Bài học về Trung Quốc: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói. 9- Đại Hội Thánh Mẫu “Về Bên Mẹ Hiền” ở Úc Châu vừa kết thú 10- Giới thiệu Thánh Ca: Nguyện Cầu Mẹ Việt Nam.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes