Đại Lễ Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương, lúc 08 giờ 45', ngày 06/11/ 2018Trực tiếp: Đại Lễ Hành Hương Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương và Bế Mạc Năm Thánh Tử Đạo Cấp Giáo Phận, lúc 08 giờ 45, ngày 06/11/ 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes