Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR - Ngày II “Thánh Giêrađô – Đấng Bảo Trợ Thánh Thiện Các Thai Phụ, Thai Nhi” tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 15/10/2018Trực tiếp: Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ CSsR - Ngày II “Thánh Giêrađô – Đấng Bảo Trợ Thánh Thiện Các Thai Phụ, Thai Nhi” tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 15/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes