Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Mc 10_17-30): 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 14/10/2018Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Mc 10_17-30): 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 14/10/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes