Thánh lễ hành hương của phong trào Lòng Thương Xót GP Đà Nẵng (16/10/2018)


Thánh lễ hành hương Năm Thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam của phong trào Lòng Thương Xót Giáo phận Đà Nẵng tại Đền Thánh Chân phước Anrê Phú Yên.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes