Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski đến thăm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi CúiNgày 25/10/2018 trong chuyến thăm Giáo Phận Xuân Lộc, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski ( Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, kế nhiệm ĐTGM Girelli ) đến thăm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi. Mặc dù khí hậu cuối mùa mưa ở miền đông nam bộ khá oi bức và năng chói chan, nhưng Đức TGM Marek Zalewski và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo vẫn đồng hành lên thăm Núi Đức Mẹ. Trên đỉnh Núi Cúi, Ngài đã dâng hoa và nến lên Mẹ Vô Nhiễm. sau đó Đức TGM tháo khăn phủ bia đá kỷ niệm khắc dòng chữ " Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski và Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Xuân Lộc kính viếng Đức Mẹ Núi Cúi ngày 25/10/2018. Hy vọng dấu chân vị Sứ Thần của Đức Thánh Cha đặt trên Núi Cúi này là bước đi trước, để một ngày trong tương lai, bước chân của Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện tại Trung Tâm Hành Hương này.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes