Bài chia sẻ về Mẹ Maria: “Mẹ Maria, bà góa đã trao chính Con mình cho nhân loại” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 14.11.2018 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Bài chia sẻ về Mẹ Maria: “Mẹ Maria, bà góa đã trao chính Con mình cho nhân loại” – Nhà Thờ Chợ Đũi, thứ tư 14.11.2018 – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes