Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh


Bài giảng của Đức Cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm, trong Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Truyền Chức Phó Tế, tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng - Giáo Phận Mỹ Tho thứ Sáu ngày 23-11-2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes