BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18 - 21.11.2018BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18 - 21/11/2018 Những bản tin sẽ phát: 1 Phái đoàn TGP Hà Nội tới chào Đức Tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên 2 Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu – GP. Bà Rịa: Thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam 3 Giáo xứ Mỹ Thượng – GP. Hà Nội đón Cha tân chính xứ Giuse Phạm Đức Văn 4 Họ Đạo Cà Mau – GP. Cần Thơ Giúp 200 Gia Đình Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo …

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes