CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN - Thầy giảng (1625-1644)CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN Thầy giảng (1625-1644) " Chúng ta hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta ,hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes