Giảng lễ 286 Năm Thành Lập Dòng (9/11/1732 – 9/11/2018) – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsRGiảng lễ 286 Năm Thành Lập Dòng (9/11/1732 – 9/11/2018) – Lm Paul Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes