Giảng lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Mc 12_28-34) 08g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsRGiảng lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Mc 12_28-34) 08g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes