Giảng lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Mc 12_28-34) (lễ Thiếu Nhi) – Lm Giuse Nguyễn Văn Thật CSsRGiảng lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên B (Mc 12_28-34) (lễ Thiếu Nhi) – Lm Giuse Nguyễn Văn Thật CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes