Giảng lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên B (Mc 12_38-44): 15g 30 – Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsRGiảng lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên B (Mc 12_38-44): 15g 30 – Lm Giuse Nguyễn Quốc Toản CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes