Giáo Hội Năm Châu 05/11/2018: Tổng kết Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên• Bức Tâm Thư của các Nghị phụ Giám mục gửi Giới Trẻ. • Tài Liệu Sau Cùng đã được thông qua • Nội dung của Tài Liệu Sau Cùng • Tổng Giám Mục Ái Nhĩ Lan nói: Tuổi trẻ cần sự nhất quán trong tín lý Công Giáo, không cần những thay đổi • Nhận định về dự thảo Phúc Trình sau cùng của Thượng Hội Đồng tuổi trẻ năm 2018 • Phản ứng của Đức Thánh Cha và tổng thống Donald Trump về vụ tàn sát người Do Thái • Viện Nghiên cứu Gia đình của Đại học Utah cho biết những phụ nữ có nhiều người tình là những người bất hạnh nhất trong đời sống hôn nhân • Đại hội quốc tế các nữ tu Công Giáo và Phật Giáo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes