Giáo Hội Năm Châu 19/11/2018: Tình cảnh Giáo Hội tại Hoa Lục• Hồi Giáo cực đoan Pakistan photoshop một bức ảnh của Đức Giáo Hoàng nhằm gây căm phẫn trong dân • Công an Trung Quốc bắt 4 linh mục hầm trú • Công an Trung Quốc bắt giữ Đức Cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn • Đức Hồng Y Trần Nhật Quân trao tận tay Đức Thánh Cha lá thư về tình trạng của Giáo Hội tại Hoa Lục sau thỏa thuận Vatican- Trung Quốc • Tuyên bố của các chính trị gia và trí thức Công Giáo Anh về thỏa thuận Vatican - Trung Quốc • Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần II Chúa Nhật XXXIII Thường Niên 18/11/2018

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes