LHS Thứ Bảy tuần 34 - TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN - 01.12.2018 - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLời Hằng Sống Thứ Bảy 01.12.2018 TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes