Lịch sử về Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Lộ Hình Sắc Nét tại Họ Đạo La Mã Bến Tre ngày nayLịch sử về Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bị phai mờ hình ảnh do ngâm dưới xình lầy một thời đã lộ hình trở lại sắc nét. Từ đó đã trở thành điểm hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Họ Đạo La Mã Bến Tre như ngày nay

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes