LỜI HẰNG SỐNG CHÚA NHẬT 11.11.2018: CHÚA CẦN TẤM LÒNG THÀNH


Lời Hằng Sống Chúa Nhật: 11.11.2018 - CHÚA CẦN TẤM LÒNG THÀNH Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes