Lời Hằng Sống Lễ Thánh ANRÊ 30.11 - GẶP GỠ VÀ VỮNG BƯỚC THEO THẦY GIÊSU - 30.11.2018Lời Hằng Sống Thứ Sáu 30.11.2018 GẶP GỠ VÀ VỮNG BƯỚC THEO THẦY GIÊSU Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes