LỜI HẰNG SỐNG THỨ NĂM 08.11.2018: KHIÊM TỐN HOÁN CẢI ĐỂ ĐƯỢC ÂN SỦNG THIÊN CHÚALời Hằng Sống Thứ Năm: 08.11.2018 - KHIÊM TỐN HOÁN CẢI ĐỂ ĐƯỢC ÂN SỦNG THIÊN CHÚA Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes