Thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội


WHD: WHĐ (17.11.2018) Vào lúc 12g trưa tại Roma (18g tại Việt nam) ngày thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018, phòng Báo Chí Toà Thánh đã công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng Giám mục Hà Nội của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đồng thời Bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, làm Tổng Giám mục Chính toà giáo phận Hà Nội.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes