Tĩnh huấn giới chức: "Chúng Tôi chẳng lỗi gì đến luật vua & luât nước - Chúng tôi chết chỉ vì chúng Tôi tin vào Đức Kitô""Chúng Tôi chẳng lỗi gì đến luật vua & luât nước, chúng tôi chết chỉ vì chúng Tôi tin vào Đức Kitô." Giáo hạt Tân Sơn Nhì Tĩnh Huấn Quý Chức với chủ đề " Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Anh Hùng" lúc 08g 30 ngày 22/11/2018 tại Giáo xứ Bình Chánh. TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes