Diễn nguyện mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú, Gp.Thái BìnhTrực tiếp: Diễn nguyện mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam  tại Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú, Gp.Thái Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes