Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài GònTrực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes