[Trực tuyến] Thánh Lễ Cầu nguyện cho Đức cha Santos Ubierna Ninh, OPThánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế tại Nhà thờ Chính toà Thái Bình, lúc 8 giờ 30 ngày 4 tháng 11 năm 2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes