Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 11.12.2018: "Như các vị tử đạo, ta hãy để mình được Thiên Chúa ủi an"Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 11.12.2018: "Như các vị tử đạo, ta hãy để mình được Thiên Chúa ủi an"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes