Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 06.12.2018: "Thiên Chúa là nền đá của ngôi nhà đời tôi"Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 06.12.2018: "Thiên Chúa là nền đá của ngôi nhà đời tôi"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes