Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Thánh Antôn - Lm. Lê Quang Uy, DCCT(ngày 1)Buổi 1 thứ sáu ngày 07.12.2018 chủ đề: "THẦY GIÊ-SU MUỐN TRÒ CHUYỆN VỚI TA". LỜI CHÚA: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes