Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Vĩnh Hiệp - Gò Vấp - Lm. Lê Quang Uy (ngày 2)Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Vĩnh Hiệp - Gò Vấp - Lm. Lê Quang Uy


Ngày thứ hai: thứ sáu 14.12.2018 "Thầy Giêsu là Con Đường. Bạn có muốn Thầy Giêsu dắt tay bạn bước đi giữa đời không ? "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes