Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Vĩnh Hiệp - Gò Vấp - Lm. Lê Quang Uy.Ngày cuối cùng: thứ bảy 15.12.2018 .

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes