Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018 - Nhà thờ Thánh Antôn - Lm. Lê Quang Uy, DCCT (ngày 2)Buổi 2 thứ bảy ngày 08.12.2018 chủ đề: "THẦY GIÊ-SU MUỐN GẶP GỠ RIÊNG TA".

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes