Giảng Tĩnh tâm dành cho Giới Trẻ Mùa Vong 2018 ngày thứ III - Lm Ga Nguyễn Ngọc Nam Phong CSsR (DCCT Sài Gòn)


Giảng Tĩnh tâm dành cho Giới Trẻ Mùa Vong 2018 ngày thứ III - Lm Ga Nguyễn Ngọc Nam Phong CSsR (DCCT Sài Gòn)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes