LHS Chúa Nhật I Mùa Vọng - ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN - 02.12.2018 - Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ


Lời Hằng Sống Chúa Nhật 02.12.2018 ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes