LHS Thứ Bảy 29.12.2018: "CHÍNH MẮT CON ĐÃ ĐƯỢC THẤY ƠN CỨU ĐỘ"- Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTLHS Thứ Bảy 29.12.2018: "CHÍNH MẮT CON ĐÃ ĐƯỢC THẤY ƠN CỨU ĐỘ"- Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes