LHS Thứ Năm 20.12.2018 – XIN VÂNG VỚI CHÚA - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCTLHS Thứ Năm 20.12.2018 – XIN VÂNG VỚI CHÚA - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes