LHS Thứ Tư 26.12: – THIÊN PHONG, "GIÓ TỪ TRỜI" LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT



LHS Thứ Tư 26.12: – THIÊN PHONG, "GIÓ TỪ TRỜI" LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes