Lm. Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn giảng tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nt. Chợ Đũi 14.12.2018Lm. Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn giảng tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nt. Chợ Đũi 14.12.2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes