Ngày 13.12: kính thánh Luxia, Trinh nữ Tử đạoNgày 13.12: kính thánh Luxia, Trinh nữ Tử đạo

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo