Nhà thờ Chợ Quán - TGP Sài GònNhà thờ Chợ Quán Nhà thờ Chợ Quán là một họ đạo cổ vì lịch sử của họ đạo gắn liền với quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam của Đất nước và có tuổi đời gần đến ba thế kỷ kể từ ngày khởi lập vào những năm 1700.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes