Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh (Lc 2_1-14) 21g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 24/12/2018Trực tiếp: Thánh lễ Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh (Lc 2_1-14) 21g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 24/12/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes