Thánh lễ Truyền chức Linh mục - Gp. Hải Phòng 07.12.2018Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục, lúc 15g00 Thứ Sáu, ngày 07.12.2018, tại Nhà thờ Giáo xứ Xâm Bồ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes