Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tể - Giáo phận Thái Bình năm 2018Ngày 08 tháng 12 năm 2018, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ chủ tế Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế tại quảng trường Nhà Chung Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes