Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ đề tài "Thế nào là tình yêu đích thực?"Nguồn: WGPSG Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ đề tài "Thế nào là tình yêu đích thực?" cho các giảng viên và Hoc viên tại nhà Nguyện Cổ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, nhân dịp tĩnh nguyện Mùa Vọng 2018, vào lúc 18g30, thứ Tư ngày 5-12-2018.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes